Viidesti miksi

Liian usein ongelman ilmaantuessa etsitään hätäratkaisua sen selvittämiseksi. Ja liian usein myös pohditaan ongelmien johtuvan ihmisestä. Hyvä tapa päästä hiukan syvemmälle ongelman ratkaisussa on käyttää 5-Whys– menetelmää eli kysyä riittävän useasti kysymystä miksi.