Vanha työkokemus

 

 

Koodari 1988 – 2018

Koodarina olen toiminut vuodesta 1988 ja käyttänyt työnantajan tai asiakkaan toivomia ohjelmointikieliä, työmenetelmiä sekä työympäristöjä.

Työkokemuksen voi kuvata parhaiten listaamalla alalla käytössä olevia akronyymejä:

– C/C++, Java, PHP, Pascal, Python, Ruby, Fortran, ASM, sh, bash, tcsh, ksh, XML, HTML, WML, Corba, SQL, NoSql, Netbios, Kermit, Xmodem, Ymodem, Unix, Windows, Symbian, Epoc, Android, MS-Dos, REST, CRUD, Scrum, Kanban, Scrumba, Lean, XP, RUP, RAD jne…

Toimiympäristöinä: Valtionhallinto (mm. työministeriö, verohallinto), pankkijärjestelmät, laskutus, energiateollisuus, tuotekehitys (mm. Nokia), tietoliikenne, pienyritykset.

Toimittaja 1987 -1988

– Insinööriuutiset

Mielenkiinnon aiheet:

Viimeisten vuosien aikana olen opiskellut muodollisia opintoja Tampereen Teknillisellä Yliopistolla. En ole tähdännyt tutkintoon vaan pyrkinyt laajentamaan ymmärtämystäni johtamisen osalta. Teollisuustalouden, tuotantotekniikan ja tiedonhallinnan kursseja on 58 opintopisteen verran. Kursseina ovat olleet mm:

– Yhteisöt ja sosiaalinen media tietojohtamisessa
– Innovointi
– Asiantuntijayrittäjyys
– Teknologian kaupallistaminen
– Yritysorganisaatiot ja ihmisten johtaminen

Harrastukset

Harrastan valokuvausta ja pyrin osallistumaan kilpailuihin tai yhteisnäyttelyihin. Oma erikoisalana valokuvauksessa on makrokuvat joiden suurennossuhde on 1:1 -10:1 välillä.