A-palvelu,b-palvelu,c-palvelu?

Kun aloin vaihtamaan ammattia niin työkokeilupaikassa tuli vastaan uusia termejä. Niistä puhuttiin usein A/B ja C- palveluina eli asiakkaita jaettiin eri kasteihin. Haastavaa oli se, että asiakkaat olivat nimellisesti eri palveluissa mutta kuitenkin pääsääntöisesti toiminnassa hyvin homogeenisen näköinen asiakasryhmä. Kaivelin jossain välissä eri palveluiden merkityksen ja se avasi minulle paljon uutta näkemystä.

Käytännössä kyse on kolmesta eri kuntoutusmuodosta, joilla kaikilla on erilainen tarkoitus. Kyse on sosiaalisesta kuntouttavasta toiminnasta, osallisuutta vahvistavasta kuntouttavasta työtoiminnasta ja valmentava kuntouttavasta työtoiminta. Kolme eri lähtökohdista lähtevää kuntoutusta, joilla kaikilla on oma tarkoituksensa.

Kaksi näistä toiminnoista on Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön vastuualueella eli sieltä tarjotaan  palveluita toimintakyvyn ja elämänhallinnan vahvistamiseksi. Palveluina tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan lakiin perustuvaa osallisuutta vahvistavaa kuntouttavaa työtoimintaa sekä sosiaalihuoltolakiin perustuvaa sosiaalista kuntoutusta. Kuntouttava valmentava työtoiminta taasen on TE- palveluiden kautta tuleva toiminto, jonka tarkoitus on ohjata asiakasta kohti opiskelua tai työelämää.

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen, vahvistaminen ja kartoittaminen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen, raskaampien palveluiden tarpeen ehkäiseminen sekä yhteisöön/yhteiskuntaan kiinnittymisen tukeminen.  Eli kyse palvelusta johon ohjaudutaan sosiaalihuollon ammattihenkilön tekemän palvelutarpeen arvioinnin kautta. Asiakas voi tulla hyvin monenlaisesta ympäristöistä, mutta hän on yleensä työmarkkinoiden ulkopuolella. Eli asiakas voi olla esim. sairauslomalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä.

Sosiaalisen kuntoutuksen avulla vahvistetaan toimintakykyä ja edistetään osallisuutta. Lisäksi  torjutaan syrjäytymistä. Sosiaalisen kuntoutuksen aikana voidaan tukea elämänhallintaa, arjen taitoja ja sosiaalisten verkostojen luomista sekä selvittää tarkemmin kuntoutustarpeitasi.

Palvelun tavoitteena on tukea sinua mielekkään ja hyvinvointia vahvistavan arjen rakentamisessa. Voit osallistua sosiaaliseen kuntoutukseen, jos tarvitset säännöllistä toimintaa kuntoutumisesi tueksi. Toimeentulonasi sosiaalisen kuntoutuksen ajalta on nykyinen etuutesi. Tampereella saa palveluun osallistuessa julkisen liikenteen kuukausilipun ja toimintapäivinä lounaan.

Osallisuutta vahvistava kuntouttava työtoiminta

Osallisuutta vahvitavaan kuntouttavaan työtoimintaan tullaan samaa polkua kuin sosiaaliseen kuntoutukseen eli esim. Tamperella aikuissosiaalityön kautta. Mutta palvelun tarkoitus on hiukan erilainen kuin edellisessä eli siinä pyritään parantamaan siihen osallistuvien elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle, koulutukseen siirtymiselle ja julkisiin työvoimapalveluihin osallistumiselle. Toiminnan tarkoituksena on myös toimintakyvyn ylläpitäminen, vahvistaminen ja kartoittaminen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistuminen sekä kuntoutumisen tukeminen.

Toimeentulona kuntouttavan työtoiminnan ajalta on työttömyysetuus sekä osallistumispäivien osalta kulukorvaus. Lisäksi Tampereella saa julkisen liikenteen kuukausilipun sekä toimintapäivinä lounaan.

Valmentava kuntouttava työtoiminta

Kolmas palvelumuodoista valmentava kuntouttava työtoiminta, johon ohjataan TE- toimiston tai kunnan työllistämispalveluiden kautta. Palvelun tarkoitus on ohjata asikasta kohti työelämää tai koulutusta. Palvelun tavoitteena on vahvistaa asiakkaan työelämävalmiuksia ja työllistymisen edellytyksiä, vahvistaa elämänhallintataitoja ja suunnitella jatkopolkua kohti koulutusta ja työelämää.

Toimeentulona kuntouttavan työtoiminnan ajalta on työttömyysetuus sekä osallistumispäivien osalta kulukorvaus. Lisäksi Tampereella saa julkisen liikenteen kuukausilipun sekä toimintapäivinä lounaan.

Kolme erilaista palvelua jotka näyttäytyvät ulkopuolisille samankaltaisina. Mutta jokaisella on oma tarkoituksensa. Sosiaalisella kuntoutuksella pyritään antamaan eväitä osallisuuteen ja valmentavassa pohditaan siirtymistä kohti työelämää tai koulutusta. Työtoiminnan palveluita voi saada 1-4 päivänä viikossa ja sosiaalisen kuntouksen palveluita 1-5 päivänä viikossa. Kaikki noita annetaan 4-6 h/pv.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena tulee olla asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn parantaminen siten, että he voisivat osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kuntouttava työtoiminta ei ole tarkoitettu niille työttömille, jotka kykenisivät osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön., STM ohjekirje 2014

Ohjekirjeen muistutus on hyvä muistaa aina kun puhutaan kuntouttavasta työtoiminnanasta. Eli kyse on palvelusta joka kohdistetaan henkilöön ja se on  sosiaalipalvelua, jonka tarkoituksena on poistaa työkykyä rajoittavia elämänhallintaongelmia. Eli kyse ei ole ilmaistyövoimasta tai mekanismista, jolla kunta voi poistaa ”sakkomaksuja” vaikeasti työllistyviltä.

Kunhan pohdin, Kari…

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *