Lean: Asiakasarvo

Olen istunut eräänkin kerran kuuntelemassa leaniin liittyviä luentoja. Yhdessä välissä jopa muutaman opintopisteen verran TTY:llä. Jokaisen luennon ja kurssin perusviesti on se, että kyse on tuotannon tehostamisesta.

Ja joka ainoa kerta mietin, että onko luennoija ja esitelmöitsijä tyhmä vaiko ymmärtänyt leanin perustarkoituksen väärin. Ja tullut siihen lopputulokseen, että kyseessä on rikkinäisen puhelimen- syndrooma. Eli viesti on muuttunut radikaalisti jossain välissä.

Eli leanin ja myös TPS:n (Toyota Production System) tarkoitus on ymmärretty väärin.

Toyotan tuotantojärjestelmässä laadunvalvonta on ulotettu jokaiselle tuotannon tasolle. Pyrkimyksenä on parantaa jatkuvasti prosessia ja poistaa kaikki hukkatyö. Työntekijöille annetaan tarkkaan määritellyt vastuualueet joka tuotannon vaiheessa ja kannustetaan jokaista parantamaan kokonaisuutta., Wikipedia

Ylläoleva lausahdus on se, jota meille jaetaan sekä Leanista että myöskin TPS- systeemistä eli hukkatyön poisto sekä laadun varmistaminen. Meille opetetaan molemmista niiden työkalut, muttei opeteta ymmärtämään miksi niin tehdään. Kyse ei ole kulujen leikkaamisesta, hukkien poistosta tai laadun varmistamisesta.

Kyseiset asiat ovat seurausta siitä, että tehdään oikeaa asiaa. Eli lattiatason työskentelyssä fokuksen kohdistaminen oikeaan kohtaan johtaa kulujen leikkaukseen, laadun parantamiseen ja tuotannon nopeuttamiseen.

”Asiakkaan näkökulmasta (asiakas)arvo tarkoittaa hänen kokeman hyödyn ja kustannusten välistä erotusta tai suhdetta. Arvo on subjektiivinen ja erilainen kullekin asiakkaalle (Ali-Yrkkö, 2012). Asiakasarvo voi siis myös olla negatiivista. Esimerkiksi pitkä odotusaika asiakaspalveluun luo usein negatiivista asiakasarvoa. Yritysjohdon trendinä onkin viime aikoina ollut optimaalinen tasapaino, jossa pyritään maksimoimaan asiakasarvo vähemmillä resursseilla (Pendolin, 2013).”, Asiakasarvo ja arvolupaus

Tuosta tekstistä löytyy myös Lean-kehittämisen perussyy eli kyse ei ole tuotannon tai palvelun kehittämisestä vaan yksinkertaisesti asiakasarvon kehittämisestä. Ja kun kaikki toiminnot pohditaan asiakasarvon kehittämisen kautta, niin kehitys kohdistuu oikeisiin asioihin. Tasalaatuisuuteen, odotusaikoihin, oikealaatuisuuteen ja nopeaan tuotantoon.

Kun sinulle sanotaan, että Lean keskittyy tuotannon kehittämiseen, niin mieti aina että luennoitsija kertoo väärästä asiasta. Lean keskittyy aina asiakasarvon kasvattamiseen. Ja tärkeintä kehitystyössä on tunnistaa asiakas, jotta tietää mitä osioita kehitetään.

Kunhan pohdin, Kari…

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *