Kari Vahtolammi

Matkalla nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi

Digitaalinen portfolio – Teams-opiskelua

Tämän viikon opiskelu koskee digitaalista portfoliota. Teams- pohjaisessa opiskelussa käytiin läpi erilaisia tapoja toteuttaa digitaalinen portfolio ja pohdittiin lyhyesti vielä sen merkitystä. Oma valintani portfolion tekemiseen on WordPress ja myöskin osin blogimuotoinen.

Minun nuoruuteni maailma

Elokuun lähipäivien ennakkotehtävän aiheena on minun nuoruuteni maailma. Työssä piti muistella omaa nuoruutta sekä silloin vaikuttaneita trendejä ja yhteiskunnallisia muutoksia ja ajatuksia. Itsehän olen viettänyt teini-iän ja aikuisiän alun 1970 ja 1980 luvun taitteessa. Aikana jolloin monikin asia oli eri… Continue Reading →

Toukokuun lähipäivät: lakia ja portfoliota

Oma opiskelu jatkui toukokuun alussa kolmella lähipäivällä ja näyttää siltä, että pääsen jatkamaan työskentelyä nuorten kanssa kesäkuun alusta. Samalla se tarkoittaa sitä, että pääsen suunnittelemaan ensimmäisiä näyttöjä kunnolla. Mutta nyt kuitenkin käyn tässä postauksessa hiukan läpi asioita, joita lähipäivillä opiskeltiin.

Kolme lähipäivää etänä

Kolme lähipäivää mutta etänä. Mielenkiintoiset kolme etäopiskelupäivää Teams- palvelun alla. Yhtenä päivänä kestävää kehitystä, toisena projektin hallintaa ja kolmantena sairauksien ja allergioitten huomioonottamista. Mielenkiintoinen kattaus eri aiheita ja myös tärkeitä aiheita ohjaustyön arjessa.

Lähipäivät ja teoriaa: Kestävä kehitys

Huhtikuun lähipäivien aiheena  mm. kestävä kehitys ja siksi pohdin tässä tekstissä hiukan sitä aihealuetta. Kestävä kehitys tarkoittaa lyhyesti sitä muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Lähipäiväilyä ja teoriaa: Oppimiskäsitykset

Muutama harjoittelupäivä takana omassa harjoittelupaikassa eli työskentelyä nuorten kanssa. Paikka on siinä mielessä hyvä, että se on tuttu entuudestaan ja myös osa asiakkaista on tuttuja. Ja niinkuin kaikkeen opiskeluun kuuluu, niin myös teorioita pitää opiskella.

Kohti nuoriso- ja yhteisö-ohjaajan ammattia

Tänään oli ensimmäinen koulupäivä ja opiskelu alkoi orientoitumisella. Kuluneen päivän aikana tuli tutustuttua koulutuksen sisältöön, suorittamistapohin, muihin opiskelijoihin sekä tietenkin Wilmaan, Moodleen ja Office-pakettiin. Pieni rautaisannos seuraavasta puolestatoista vuodesta.

Kohti uutta ammattia, Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Keväällä 2018 tein hakemuksen ammatilliseen kuntoutukseen Kelalle ja lähdin pohtimaan sitä mistä löydän merkityksellisen ammatin viimeisiksi työvuosiksi. Hakemus johti siihen, että päädyin Sopimusvuori Ry:n Verstaalle tutustumaan ohjaajan tehtäviin. 

© 2021 Kari Vahtolammi