Työttömän velvollisuudet

Sanotaan usein, että siellä ne kotona makaa, syljeskelee kattoon ja hakee rahaa kelan seinästä. Ja sitten yllättävän moni sanoo, että työttömyysturvan pitäisi kyllä olla vastikkeellista. Harva vaan pohtii, että työttömyysturva on tosiasiallisesti vastikkeellinen tuki.

Jaetaan aluksi tuen saajat kahteen eli ryhmään eli yli 25- vuotiaat ja nuoremmat. Niiden alle 25- vuotiaiden, joita puuttuu ammattitutkinto, velvollisuuksiin kuuluu ammattiin valmistuminen eli käytännössä pitää hakea opiskelupaikkaa toiselta tai kolmannelta asteelta. Sekä myös opiskella itselleen ammattitutkinto. Tällä ”pakoitteella” ajetaan takaa sitä, että jokaisella nuorella on jokin ammattitutkinto, joka mahdollistaa työllistymisen.

”Jos olet syyslukukauden alussa edelleen työtön, kerro TE-toimistossa, minne olet hakenut. Jos olet ilman pätevää syytä jättänyt hakematta koulutukseen, menetät oikeutesi työttömyysetuuteen syyslukukauden alusta eli 1.9. alkaen toistaiseksi.”, Te-Toimisto

Eli käytännössä alle 25- vuotiaita käsitellään työttömyysturvassa ja työllistymisessä omana ryhmänään. Jos ei ole ammatillista koulutusta, niin silloin pitää osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin. Niitä palveluja ovat:

     • työnhaku- ja uravalmennus
     • koulutus- ja työkokeilu
     • työvoimakoulutus
     • työttömyysetuudella tuettu maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu
     • omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna
     • kuntouttava työtoiminta.

Vanhempien työnhakijoiden velvollisuudet on listatty TE- toimiton sivulla seuraavasti:

    • Pidä työnhakusi voimassa – se on työttömyysetuuden ehdoton edellytys. Työnhakusi pysyy voimassa, kun asioit TE-toimiston kanssa sovitulla tavalla ja sovittuna ajankohtana ja noudatat TE-toimiston sinulle Oma asiointi -palvelussa tai muun asioinnin yhteydessä antamia ohjeita ja määräaikoja.
    • Ole TE-toimiston tavoitettavissa.  Pidä yhteystietosi ajan tasalla ilmoittamalla muutokset Oma asiointi -palvelussa tai soittamalla TE-puhelinpalveluun.
    • Ota vastaan työtä, jota TE-toimisto tai työnantaja tarjoaa. TE-toimiston tekemät työtarjoukset velvoittavat, että otat yhteyttä työnantajaan ja ilmoitat TE-toimistolle määräajassa tarjotun työn hakemisesta.
    • Ota vastaan koulutusta, jota TE-toimisto tarjoaa. TE-toimiston tarjoamat koulutustarjoukset velvoittavat, että haet työvoimakoulutukseen ja ilmoitat TE-toimistolle määräajassa hakemisestasi.
    • Osallistu haastatteluihin sekä työllistymis-, aktivointi- tai kotoutumissuunnitelman tekemiseen ja tarkistamiseen.
    • Hakeudu ja osallistu kaikkiin suunnitelmassa sovittuihin tai TE-toimiston muuten tarjoamiin työllistymistä edistäviin palveluihin.  
    • Tee kaikki suunnitelmassa sovitut tehtävät ja ilmoita niiden toteutumisesta.

Kun molempia listoja katsoo, niin huomaa että työttömällä on aika paljon velvollisuuksia. Yksi niistä on se, että pitää etsiä aktiivisesti töitä ja tarvittaessa kouluttautua TE- toimiston ohjaamaan suuntaan.

Ajattelen henkilökohtaisesti, että työttömän velvollisuuksien lisääminen ei poista työttömyyttä. Aktiivinen töihin haluava kyllä etsii töitä, kouluttautuu ja pyrkii parantamaan tilannetta. Työllisyyden vähentämisessä pitäisi keskittyä viranomaistoiminnan yksinkertaistamiseen sekä pyrkiä saamaan aikaiseksi yritystoimintaa, joka työllistää ihmisiä kannattavasti.

Kunhan pohdin, Kari…

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *