Internet: Osaamisen nopeuttaja

Kuulen hyvin usein sen, että kun meillä on tiedon valtaväylä eli internet, niin oppiminen on nopeampaa kuin ennen. Olen henkilökohtaisesti asiasta eri mieltä. Se, että löytää tiedon tai mallisuorituksen työstä, ei tarkoita oppimista vaan kopiointia. Ja pahimmassa tapauksessa vielä kopiointia väärillä menetelmillä.


Osaaminen on mielenkiintoinen käsite ja sitä pitää avata hiukan jotta sen ymmärtää. Osaaminen on jokaisen yksilön omaa pääomaa ja sitä on hyvin vaikea mitata. Usein osaamiseen liitetään käsitteitä kuten esimerkiksi taidot, kyvykkyys, pätevyys tai asiantuntemus. Osaaminen on haastavavaa määritellä, koska sen voidaan katsoa koostuvan hiljaisesta ja näkyvästä tiedoista, taidoista, kokemuksesta ja asenteista. Tietoa voi kartuttaa opiskelemalla ja taitoa tekemällä. Kokemusta on työ- ja elämänkokemus ja myös harratukset tuottavat osaamista. Osaaminen ei ole mikään yksinkertainen asia ja sitä ei voi vain mitata tutkintototodistuksella.

Jo hiukan vanhemmassa opuksessa  eli Anneli Rangin kirejassa Vastaako henkilöstön osaaminen yrityksen tarpeita? määritellään osaamisen komponentit seuraavasti:

  • tiedollinen osaaminen (faktat)
  • taidot (omassa työssä tarvittavat taidot)
  • kokemus (onnistumisista ja virheistä oppiminen ja erilaisten vaihtoehtojen hallitseminen)
  • uskomukset ja arvot (minkä uskoo olevan oikein ja mikä vaikuttaa tiedon tulkitsemiseen)
  • sosiaalinen verkosto (suhteet muihin toimijoihin).

Kun katsoo ylläolevaa listaa, niin huomaa helpolla että otsikon väite eli netistä oppii takaa vain tiedollista oppimista. Ja sitäkin siinä tapauksessa että löydetyt faktat pitävät paikkansa. Loput syntyy sitten kokemuksesta eli siitä kuinka osaa siirtää tiedon taidoksi, miten oppii omista onnistumisista ja virheistä. Ja myös omat arvot ja uskomukset sekä verkosto lisäävät osaamista.

Ja allaoleva kaavio kertoo hyvin siitä kuinka omaa osaamista voi arvioida. Voi lähteä pohtimaan asiaa ammatitaidoton – ekspertti- akselilla eli pohtia mistä ammattitaito syntyy. Ja kun katsoo kahta viimeistä kohtaa listassa, niin huomaa että asiantuntijan ja ekspertin kohdalla osaaminen on muutakin kuin näytetyn toistamista. Yksi suuri haaste osaamisessa on se, että pystyy opettamaan ja perustelemaan miksi asia on niin. Eli tietäminen ei riitä vaan vaaditaan kokemusta ymmärtämystä asiasta.

Ammattitaidoton Ei tiedä tehtävästä (ei osaa, ei tunne asiaa)
Noviisi Tietää tehtävän (osaa kertoa, mistä on kyse)
Peruskäyttäjä Osaa tehtävän (osaa tehdä perusasiat ohjattuna)
Taitava suorittaja Hallitsee tehtävän (osaa käyttää, osaa tehdä)
Asiantuntija On asiantuntija ko. alueella (osaa syvällisesti, osaa opettaa asian)
Ekspertti On erityisasiantuntija ko. alueella (on valtakunnallisesti tunnustettu osaaja)

Kun puhutaan osaamisesta niin pitää osata erottaa tietäminen ja taitaminen toisistaan. Tiedon voi nykypäivänä hyvinkin nopeasti imuroida netistä, mutta sen siirtäminen taidoksi vaatii edelleen työtä: onnistumisia ja epäonnistumisia ja niistä oppimista. Kuulen usein, että tiedän miten tuo tehdään. Mutta harvemmin kuulen lausetta, että osaan tehdä tuon ja opettaa sen myös sinulle. Yksi oman taidon mittaperusteista on mielestäni se, että pystytkö opettamaan asian muille. Ja osaatko opettaa sen myös siten, että huomioit toisen osaamistason.

Osaaminen aihealueena on  tärkeä, koska minulle ei riitä että tiedän miten asiat tehdään. Haluan myös tietää miksi niin tehdään eli ymmärtää kokonaisuuden. Se vasta opettaa minulle sen, että miten voin soveltaa osaamaani taitoa.

Kunhan vaan pohdin, Kari…

 

 

 

 

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *